1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλαπλών ασφαλιστικών σχεδίων και συνδυασμών όπως: 1. Ευθύνης Έναντι Τρίτου Η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου παρέχει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία απαιτούμενη κάλυψη αναφορικά με την ευθύνη του ασφαλισμένου να καταβάλει αποζημιώσεις σχετικά με θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου ή ζημιά σε περιουσία.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΗΣ

Tα προγράμματα αυτά προσφέρουν υψηλή ασφαλιστική κάλυψη ζωής. Προτείνεται συνήθως σε όσους έχουν ανάγκη για προστασία της οικογένειας ή της επιχείρησης τους, σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου. Tα προγράμματα αυτά δεν προσφέρουν αποταμίευση

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλαπλών ασφαλιστικών σχεδίων. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων και διαμερισμάτων.

4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Tα προγράμματα αυτά προσφέρονται κυρίως για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής αποταμίευσης, σε συνδυασμό με ασφαλιστική κάλυψη. Στόχος του ασφαλιζομένου μπορεί να είναι η δημιουργία ταμείου έκτακτης ανάγκης ή ακόμη και οποιαδήποτε άλλη μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ανάγκη όπως η εξασφάλιση της συνταξιοδότησης.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα υγείας έχει δημιουργηθεί για να καλύψει της ανάγκες του κάθε ανθρώπου ο οποίος τυγχάνει μιας ασθένειας ή σωματικής βλάβης από ατύχημα, καλύπτοντας την οικονομική απώλεια του ασφαλισμένου και της οικογένειας του.  Τα προγράμματα αυτά πληρώνουν πλήρως τα έξοδα που προκύπτουν σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο προσφέροντας παράλληλα εξωνοσοκομειακά ωφελήματα και επιδόματα.
advertisement advertisementbanner ad

Περιόρισαν τις απώλειες

Περιορίστηκαν οι απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων στην Κύπρο, λόγω της βελτίωσης του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος και της ανάκαμψης του ΧΑΚ από τα χαμηλά Μαρτίου....

Ασφάλισε το Βασιλικό

Το μεγαλύτερο τεχνολογικό έργο που έγινε μέχρι σήμερα στην Κύπρο, η νέα γραμμή παραγωγής του Τσιμεντοποιίου Βασιλικού, που αναβαθμίζει ριζικά την υφιστάμενες εγκαταστάσεις...

Σύγχρονο Management

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 9 Απριλίου 2009, το μονοήμερο σεμινάριο με θέμα την εισαγωγή στο Σύγχρονο Management. Eισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων...

Η Παγκόσμια κρίση

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργάνωσε Ανοικτή Συζήτηση στις 8 Απριλίου 2009 με θέμα «Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική  κρίση  – Πως επηρεάζεται η Ασφαλιστική Βιομηχανία...


banner ad

        diploma         diploma         diploma
omiros Πρώτος ο Όμηρος (800 π.x.)μας δίδαξε πως υπάρχει πάντα ένας ανασφάλιστος κίνδυνος…η Αχίλειος Πτέρνα..

Η ιστορία της ασφάλισης

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ασφάλιση είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Από την εμφάνισή του, ο άνθρωπος οργάνωνε την ζωή του σε κοινωνίες, επειδή διαπίστωσε ότι από μόνος του δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στους κινδύνους της προϊστορικής εποχής. Οργανωμένος σε κοινωνίες μέσα σε σπηλιές, μπόρεσε να βρει την απαραίτητη ασφάλεια.

Έτσι κι αλλιώς, την έννοια της ασφάλισης την βρίσκουμε με σαφήνεια διατυπωμένη στα πιο αρχαία κείμενα, ή την συμπεραίνουμε από διάφορα περιστατικά....->

Τι είναι πυρκαγιά

Παρόλο που τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν καθορίζουν επακριβώς τον ορισμό της πυρκαγιάς (ο όρος ερμηνεύεται με τη συνηθισμένη του έννοια), η ασφαλιστική πρακτική προϋποθέτει ωστόσο ότι σε μια πυρκαγιά θα πρέπει να πληρούνται τρεις βασικοί κανόνες:...->

Ασφάλιση ανικανότητας

Τι τελικά χρειάζεται να έχω και τι μπορώ να εξασφαλίσω; Προσωρινή ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία;

Τίθενται συχνά διάφορα ερωτήματα αναφορικά με την ασφάλεια ανικανότητας. Τα κυριότερα είναι:
-Αν δεν μπορώ να αγοράσω ασφάλεια ζωής και ασφάλεια ανικανότητας ταυτόχρονα, ποια από τις δύο ασφαλίσεις θα πρέπει να αγοράσω πρώτη;
Τόσο η ασφάλιση ζωής όσο και η ασφάλιση Ανικανότητας είναι απαραίτητες και ζωτικής σημασίας ασφαλίσεις για την οικονομική προστασία ενός ατόμου. Σε μερικές περιπτώσεις, εντούτοις, οι οικονομικοί πόροι ίσως να μην είναι επαρκείς για να αγοραστούν και οι δύο ασφαλίσεις μαζί και στα ποσά που χρειάζονται....->

Η Παγκόσμια κρίση